Kotlíková dotace se vztahuje i na tepelná čerpadla

Už od letošního roku můžete získat až 127 500 Kč na nové tepelné čerpadlo ve vaší domácnosti (max 85% ceny). Kotlíkovou dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Dotace je poskytována z Operačního programu Životní prostředí a vyřizují ji jednotlivé kraje. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace. Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy. 

Tepelná čerpadla Revel jsou zapsána v seznamu pro kotlíkové dotace SVT2516. Tepelné čerpadlo LWRa-8kW má poř.č.452, SVT4803 LWRb-8kW  poř.č.453 a SVT4804 LWRc-8kW poř.č.454. Více viz Seznam registrovaných kotlů / výrobků.

Cílem dotace je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností.

Typy podporovaných projektů a aktivit:
a. Výměna zdrojů tepla na pevná paliva za:
tepelné čerpadlo.
kotel na pevná paliva.
plynový kondenzační kotel.
b. Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
c. Instalace dodatečných zařízení (např. filtr) ke snížení emisí znečišťujících látek,
d. Technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu ("mikro" energetická opatření).Další informace najdete na: https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/

Pro naše klienty na Slovensku doporučujeme tepelné čerpadlo LWRc-8kW, které je zapsané do Zelené domácnostiam.

V případě zájmu vyřídíme všechny potřebné formality kolem dotací za vás. Bližší info.

Přečtěte si také:

15 nejčastějších dotazů na Ministerstvo ŽP ohledně kotlíkové dotace

 

Kotlíková dotace Nová zelená úsporám
TOPlist