Návratnost investice do tepelného čerpadla REVEL, provozní náklady

Provozní náklady pro vytápění, větrání a přípravu teplé vody rodinného domu vychází s tepelnými čerpadly REVEL LWR(a,b,c)-8kW i pod 1000 Kč/měsíc

Návratnost investice do tepelného čerpadla  LWRb-8kW je cca 2 roky.

Platí pro rodinný dům střední velikosti ( výpočtová tepelná ztráta cca 7kW)  za předpokladu podlahového topení v celém objektu.

Jak jsme k tomuto číslu došli?

Při zmiňované tepelné ztrátě domu  7kW vychází spotřeba energie na vytápění 15MWh/rok. To představuje v provozních nákladech elektrokotle cca 39 tisíc Kč. Dle zkušeností z několika zim u objektů této velikosti prakticky nedochází k přepnutí na záložní zdroj tepla, nebo k přepnutí dojde pouze na velmi krátkou dobu. Za těchto okolností se průměrný topný faktor COP pohybuje kolem čísla 3. Jinými slovy - provoz vás vyjde na 39 000 : 3 =  13000,- Kč. Vzhledem k tomu, že je přímo v tepelném čerpadle již vestavěn elektrokotel, můžete odečíst investici do elektrokotle cca 18 000,- Kč.

Úspora provozních nákladů za dva roky činí 52 tisíc + 18 tisíc za elektrokotel = 70 tisíc.
 

  Elektrokotel Tepelné čerpadlo REVEL
Provozní náklady 2 roky v Kč 78 000 26 000
Náklady na elektrokotel 18 000 0
Náklady celkem 96 000 26 000
Úspora při použití tepelného čerpadla: 70 000 Kč
Cena tepelného čerpadla LWRb 8kW   61 950
Návratnost investice do tepelného čerpadla REVEL: 2 ROKY

    
Úspora bude ve skutečnosti ještě větší, protože jsme ve výpočtech neuvažovali  přípravu teplé vody která vyjde s tepelným čerpadlem na méně než polovinu běžné ceny.

Navíc všechny spotřebiče v celém domě s tepelným čerpadlem budou mít nízkou sazbu elektrické energie D56 o 2 hodiny prodlouženu.

Kotlíková dotace Nová zelená úsporám
TOPlist