Porovnání tepelných čerpadel vzduch-voda a voda-voda (zem-voda)

Obecně je zakořeněna představa, že tepelná čerpadla voda-voda (zem-voda) jsou účinnější, a tudíž provozně výhodnější než tepelná čerpadla vzduch-voda. Praxe ale ukazuje, že zařízení se stejnými nominálními výkony v dlouhodobém horizontu u objektů vykazují podobné provozní náklady. Zjevně se podmínky u různých aplikací mohou lišit, ale důvody, proč se provozní náklady srovnávají, nastíníme níže.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda a voda-voda (zem-voda)

Na obrázku vlevo je použité tepelné čerpadlo vzuch-voda čerpající energii z okolního vzuchu,  vpravo je použité čerpadlo zem-voda, které čerpá energii ze země nebo podzemní vody.

V zemním jímači tepleného čerpadla voda-voda se teplota ustálí lehce pod bodem mrazu, zatímco průměrná teplota vzduchu, který odebírá čerpadlo vzduch-voda, je během topné sezóny roku vyšší - kolem +4°C.

Teplo odebírané ze vzduchu čerpadlem vzduch-voda je v letních měsících mnohem větší než teplo odebírané ze země čerpadlem voda-voda. Příprava teplé vody vychází v letních měsících s tepelným čerpadlem vzduch-voda velmi výhodně.

Vzhledem k zateplování objektů a využívání podlahových otopných systémů  není nutné při krátkodobém poklesu teploty pod -15°C použít další (bivalentní) zdroj tepla, což bylo v minulosti obvyklé.

Příkon oběhového čerpadla na glykolovém okruhu, který má poloviční přenosové vlastnosti a vyšší hustotu než voda, je obvykle výrazně větší než příkon motoru ventilátoru. Rozdíl pak snadno vyrovná ztráty spojené s cyklickým odtáváním výparníku tepelného čerpadla vzduch-voda.
          
Samozřejmě nelze přehlédnout hlavní faktor pro volbu varianty vzduch-voda, tedy investiční náklady. Pořizovací cena kompletního zařízení vzduch-voda od firmy REVEL dosahuje ceny zemního jímače u varianty voda-voda (zem-voda) a návratnost investice se blíží 2 rokům. 

Kotlíková dotace Nová zelená úsporám
TOPlist