Princip tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla získávají přibližně 70% enerie z okolí a pouze cca  30% energie spotřebují na přeměnu nízkopotencionálního tepla na teplo přímo využitelné. Zjednodušeně tedy platí: aby tepelné čerpadlo vyrobilo 100% tepelné energie, spotřebuje pouze 30% elektrické energie.

V okolním prostředí (vzduch, voda, země) je obsaženo velké množství tepla. Toto teplo ale nelze vzhledem k nízké teplotní hladině přímo využít pro vytápění nebo ohřev vody. Pokud chceme teplo z okolního prostředí využít, musíme ho převést na vyšší teplotu. K tomu nám poslouží tepelné čerpadlo, a to za použití chladiva – látky, jejíž nejdůležitější vlastností je nízký bod varu. Ten musí být nižší než teplota okolního prostředí, ze kterého je teplo čerpáno.

Jak pracuje tepelné čerpadlo

Chladivo se vlivem nízké teploty při styku s okolním prostředím vypařuje. Když se dostane do plynného stavu, je stlačeno kompresorem, čímž se jeho teplota zvýší na úroveň použitelnou k vytápění nebo ohřevu vody. Ohřáté chladivo je vpuštěno do kondenzátoru, kde předá své teplo topnému médiu. Tím se jeho teplota sníží a chladivo opět přejde do kapalného stavu. Poté opět pokračuje do kompresoru a celý cyklus se opakuje.

Princip teleného čerpadla

Další informace o tepelných čerpadlech naleznete např. ve Wikipedii nebo v článku na portálu www.tzb-info.cz

Více informací o tepelných čerpadlech Revel:

Kotlíková dotace Nová zelená úsporám
TOPlist