Tepelné čerpadlo nebo zemní plyn?

Je až s podivem, co vše lidé do svých nových domů a s jakou pečlivostí vybírají, a rovněž jak často jim uniká naprosto zásadní otázka -  “jaký zdroj tepla zvolit“. Inspirací pro tento článek byla paní poptávající instalaci podlahového teplovodního vytápění. Na otázku zdroje řekla: „Tam je plyn!“. Aha, já na to, také mám plyn na pozemku, ale velmi dobře zazátkovaný. Proč?  Odpověď je poměrně jednoduchá: „ Není nad čím přemýšlet“.  Topím tepelným čerpadlem výrazně levněji než plynem a dokonce levněji než kotlem na pelety.

Vezměme si standardní rodinný dům o vytápěné ploše 160m2 a výpočtové tepelné ztrátě 7kW. Pokud budete topit plynem,  provozní roční náklady na vytápění činí cca 22 000 Kč. K tomu je nutné připočítat 7000 Kč na přípravu teplé vody. Celý dům pak máte na vysokém elektrickém tarifu a je nezbytné očekávat fakturu za elektřinu v orientační výši 20 000 Kč za spotřebu domácnosti.  Je-li stejný dům s podlahovým topením zdrojován tepelným čerpadlem, bude faktura za vytápění  do 15000 Kč, dále 3000 Kč za přípravu teplé vody a za provoz domácnosti  dostanete složenku v poloviční výši oproti předchozímu případu – tedy do 10000 Kč, a to díky zvýhodněnému tarifu D56 (22h/den) pro celý dům. Rozdíl v provozních nákladech pro tento příklad za rok činí tedy 21000 Kč v neprospěch plynu.

Dům 160m2, tepelná ztráta 7kW Plyn (Kč/rok) Tepelné čerpadlo (Kč/rok)
náklady na vytápění 22 000 15 000
příprava teplé vody 7 000 3 000
provoz domácnosti - elektřina 20 000 10 000
Náklady celkem 49 000 28 000

 Investičně je plyn dnes již na tom také hůře než tepelné čerpadlo. S rozvojem technologie vzduch/voda, kdy se odebírá potřebná energie z okolního vzduchu, vychází pořízení tepelného čerpadla až o 30% levněji než veškeré náklady spojené s pořízením plynového zdroje (přípojka, vnitřní rozvody, revize, vložkování komína, kotel…..).  K tomu ještě přistupuje potřeba investičně drahého vnitřního prostoru, což u kompaktního tepelného čerpadla např.   LWR odpadá, a dále ne příliš ekonomická příprava teplé vody v létě s častými starty plynového kotle. Naopak tepelné čerpadlo vzduch/voda je schopné v létě připravovat teplou vodu pro čtyřčlennou rodinu na den doslova za několik korun (pro ohřev vody v bazénu je COP dokonce až = 6). U plynu rovněž vzniká určité riziko, že se nemusí pánové v Kremlu s pány v Kyjevu domluvit právě v okamžiku, kdy je venku -10°C.

Posledním důvodem pro volbu tepelného čerpadla vzduch/voda do novostavby s podlahovým topením, je možnost trvalého reverzního chodu zařízení v tropických dnech roku, tedy zdravotně bezpečné klimatizování objektu temperovanými podlahami, což je poslední trend na trhu. Jednoduše řečeno - při investici do topení můžete  získat  zároveň klimatizaci objektu pro léto.

Kotlíková dotace Nová zelená úsporám
TOPlist