Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti a firmy

Prodloužená záruční doba systému REVEL-PEX - Revel

25 let plná záruka od vyznačeného data výroby

Pro náš systém s lisovaným axiálním spojem bez ó-kroužku poskytujeme plnou záruku po dobu 25 let, přičemž životnost systému za běžných podmínek dosahuje až 100 let.

Všeobecně platí zásada, že jakékoli snížení průměrné teploty a tlaku v systému výrazně prodlužuje jeho životnost. Firma poskytuje v případě poruchy systému způsobené výrobní vadou nebo vadou materiálu odškodnění včetně prokazatelně způsobené škody v plné výši (nikoli ušlý zisk), přičemž uživatel systému je povinen učinit taková opatření, která budou možné škody minimalizovat. Toto plnění je kryto majetkem a pojištěním společnosti.

Plná záruka je poskytnuta za níže uvedených podmínek

  • Podmínky uložení systému jsou specifikovány naším technickým pokynem, který je součástí katalogu. Katalog si můžete stáhnout zde. Technický pokyn si můžete prohlédnout zde. Každý, kdo se systémem začíná pracovat, se s ním musí seznámit.
  • Systém musí před zakrytím v konstrukci projít tlakovým testem vodou či vzduchem nebo nemrznoucí směsí při tlaku 550–690 kPa (80–100 psi), a to po dobu minimálně 8 hodin.
  • Po dobu zakrývání musí být systém pod tlakem minimálně 250 kPa (30 psi), aby v případě mechanického poškození rozvodu toto bylo zřejmé a nedošlo k dalším škodám. Za mechanické poškození a následné škody firma REVEL nenese žádnou záruku.
  • Je nutno zabránit zamrznutí systému naplněného vodou. Naše potrubí PE-X včetně fitinků je sice mrazuvzdorné, ale záruka se nevztahuje na náhodná poškození způsobená mrazem.
  • Firma REVEL nebo jí určená firma má přednostní právo na vykonání všech prací spojených s odstraněním závady a nápravou vzniklých škod. Reklamaci lze podat do 30 dnů od zjištění závady či škod a firmě REVEL nebo jí pověřené osobě musí být umožněno prozkoumání závady a jejích příčin. Reklamace musí mít jasnou písemnou podobu.

Mohlo by vás zajímat:

Certifikáty kvality

Certifikáty tepelného čerpadla REVEL a instalačního systému REVEL-PEX.

Rozvod vody - měd nebo plast?