Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti i firmy

100%
česká firma

Funkce aktivně rekuperační eko jednotky s bojlerem

Jednotka může dle projektu zajišťovat  podlahové nebo radiátorové vytápění, přípravu sanitní teplé vody, větrání s aktivní a pasivní rekuperací tepla, sušení vzduchu jako odvlhčovací jednotka, klimatizaci prostoru ochlazeným vzduchem, temperaci rekreačních objektů s dálkovým zvýšením teploty před příjezdem.


NÁVOD KE STAŽENÍ

Funkce

Tepelné čerpadlo vzduch-voda v AREKO pracuje na malém vodním okruhu s možností propojení na velký okruh a zase zpět. Pro zajištění všech funkcí zařízení byl užit atypický boiler 160dm3 se zvětšeným spirálovým výměníkem a do něho byla vložena vytápěcí jednotka  6 kW. Vratná voda projde magnetickým filtrem a vstupuje dále do výměníku tepelného čerpadla, kde se ohřeje (je-li tepelné čerpadlo v provozu) a dále přes spirálový výměník boileru, kde je udržována stabilní teplota 55°C. Topná voda se z výstupu spirálového výměníku buď vrací do tepelného čerpadla (malý okruh ohřevu vody), a nebo je trasována do systému vytápění, podlahového nebo radiátorového (velký okruh).


V horkých letních dnech může nastat změna majority zařízení, a to na hlavní požadavek chladu. V takovém případě je nutné počítat s omezenou kapacitou boileru, a tedy nutností upustit teplou vodu pro docílení další výroby chladného vzduchu. 

Místo systému topení lze zapojit paralelně i více boilerů. Takové uplatnění nalezne AREKO např. v tropických destinacích – vlastně se pak jedná o klimatizaci využívající odpadní teplo k ohřevu vody. Elektrokotel v takovém případě není osazen a směšování vzduchu na vstupu se řídí podle čidla za výparníkem (Pb1).


Specifikace ovládání včetně pasivní rekuperace se řídí konkrétními požadavky aplikace. Co se týká vzduchové strany, směšovací klapka udržuje požadovanou teplotu vzduchu před výparníkem v nastavitelném rozmezí s minimem 7°C. Vzhledem ke směšování externího čerstvého vzduchu s vnitřním teplým vzduchem, může AREKO pracovat i hluboko pod  bodem mrazu (viz tabulka teplot níže) bez nutnosti odmrazování.


Zařízení lze nově doplnit pasivně rekuperačním výměníkem PRV  kompaktním nebo samostatným.Teplota vzduchu za výparníkem během chodu kompresoru je nižší o 4-9°C než teplota vzduchu po smíšení, ale vzhledem k poměrně malým objemům a nízké tepelné kapacitě vzduchu není nutné se obávat diskomfortu. REVEL dodává k tomuto účelu zdvojenou polystyrenovou podlahovou desku, přičemž je podlahová mezivrstva v přetlaku a vzduch se průchodem ohřívá. Přívodní výustky lze následně realizovat v libovolném místě při stěnách. Odvod vzduchu je buď lokální v místě jednotky, a nebo lze využít konstrukce podhledu v podtlaku.TABULKA TEPLOT

          teplota exterieru 25%                    teplota interieru 75%                     teplota po smíšení před výparníkem          
bez pasivní rekuperace
* 100 m3/h300 m3/h  na vstupu
+ 40°C+ 22°C+ 26,5°C
+ 30°C+ 22°C+ 24,0°C
+ 20°C+ 22°C  + 21,5°C
+ 10°C+ 22°C+ 19,0°C
+ 5°C+ 22°C+ 17,7°C
0°C+ 22°C+ 16,5°C
- 5°C+ 22°C+ 15,2°C
- 10°C+ 22°C+ 14,0°C
- 20°C+ 22°C+ 11,5°C
- 30°C+ 22°C+ 9°C

*minimální objem čerstvého vzduchu pro 4 člennou domácnost z hlediska dodržení hygienických limitů CO2 (min.25m3/h)VBD

AREKO

aktivně rekuperační eko jednotka s boilerem

Výhody

Fotogalerie

Funkce

Technické parametry

Instalace a zkušenosti

e-shop