Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti a firmy

Certifikáty kvality

Instalační systémy REVEL-PEX je certifikován jako celek včetně provedených náročných cyklických tlakových a teplotních zkoušek.

Vzhledem ke speciálním přísadám metaldeaktivátorů a dalších nenese firma žádné garance při záměně potrubí či fitinků jiného výrobce.