Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti i firmy

Zaměřeno na hlučnost tepelných čerpadel vzduch-voda

Proč vydávají tepelná čerpadla vzduch-voda zvuk?

Hlavním zdrojem hluku u tepelných čerpadel vzduch-voda není kompresor nýbrž ventilátor. Musí jím totiž projít cca 4 až 5 tisíc m3 vzduchu za hodinu - vztaženo na 10kW nominálního výkonu. Na hlučnost tepelného čerpadla má vliv také tvar terénu a jeho umístění. Může se stát, že vzniká nevhodné zesílení hluku o konstrukci. Pokud taková situace nastane, lze většinou vyřešit problém palisádami nebo tújkami.

Zvuk tepelného čerpadla nesmí přesáhnout 40 dB, podle současných hygienických předpisů. Hluk se měří ve vzdálenosti 2 m od okna obytné místnosti sousedního domu.

Hlučnost tepelných čerpadel

Hlučnost tepelných čerpadel

Hlučnost tepelných čerpadel REVEL

V Revelu jsme se při vývoji zabývali především otázkou tvaru vrtule, což je faktor, který může hlučnost naprosto zásadně ovlivnit. Do všech našich tepelných čerpadel byla po ukončení testů umístěna speciální čtyřlistá vrtule postavená na míru difusoru.

Zároveň jsme přešli u našich zařízení ze sacího režimu na režim tlačný, který kromě jiných výhod hluk ventilátoru rovněž významně snižuje. Naše tepelná čerpadla jsme poté podrobili několika měřením hluku v SZÚ Brno a s jejich výsledky jsme více než spokojeni. Je téměř jisté, že vás bude doma rušit více vaše myčka než tepelné čerpadlo REVEL, ať už je vaše nebo sousedovo.

Naše tepelná čerpadla jsou rovněž vybavena možností snížení otáček ventilátoru v nočních hodinách nebo trvale. Topný faktor je ale v takovém případě o něco nižší.

Další možností je pořízení invertorového tepelného čerpadla, které se po většinu času jen převaluje, samozřejmě s horším topným faktorem. V období mrazů, ale hlučí podobně jako zařízení OFF-ON.