Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti i firmy

100%
česká firma

Systém REVEL-PEX

REVEL-PEX je velmi jednoduchý a cenově výhodný systém pro rozvody sanitní a topenářské  vody založený na použití vysoce jakostních a dobře vyzkoušených materiálů. Vlastní výrobatrubek PE-X využívá know-how  firmy SILON a.s. jako předního světového výrobce silanem roubovaných materiálů.

Materiál s výjimečnými vlastnostmi

Síťovanýpolyetylen PE-X jako materiál pro rozvody vody s teplotou do 95 °C je ve světě užíván více než 45 let a stal se nejprověřenějším a nejužívanějším plastem v domovních instalacích vůbec. Náš síťovaný polyetylen má speciální stabilizaci, a tím i zvýšenou odolnost vůči různým jevům, jako jsou např. účinky měděných iontů, ultrafialového záření, působení chlóru v prostředí horké vody aj. Síťovaný polyetylenje vysoce odolný proti šíření náhodných trhlin, má tvarovou paměť, jež je v našem systému využívána pro spojování. Jeho nejdůležitější vlastností jedlouhodobá termooxidačnístabilita v prostředí vody 95 °C teplé (viz graf E).

Nejmodernější technologie, přísná kontrola

Firma REVEL disponuje moderní počítačově řízenou výrobní technologií a i ve spojovacích dílech sleduje nejnovější trendy využívající konstrukční materiál PPSU. Systém REVEL-PEX absolvoval náročné cyklické teplotní a tlakové testy a kvalita výroby je průběžně sledována několika nezávislými zkušebním ústavy. Potrubí je certifikováno dle norem ISO, ASTM a CSA. Firma REVEL je pravděpodobně jediným výrobcem na světě, který provádí nad rámec normou předepsaných testů výstupní kontrolu celé produkce tlakovým testem 0,4 MPa vodou 95 °C teplou po dobu 1 hod.

Práce se systémem není náročná na kvalifikaci pracovníků, doporučujeme však zhlédnutí zaškolovacího filmu, který firma poskytuje zdarma na CD, a přečtení dále uvedeného „Technického pokynu“. Ten je na našem webu průběžně aktualizován o další zkušenosti vycházející z projekční i montážní praxe. Nedodržení podmínek v něm stanovených může zkrátit životnost systému a být i důvodem k odmítnutí garance.

Mohlo by vás zajímat:

Rozvod vody - měd nebo plast?

Certifikáty kvality

Certifikáty tepelného čerpadla REVEL a instalačního systému REVEL-PEX.

Technický pokyn

Trubky REVEL

Axiálně lisovaný spoj

Mokré podlahové topení a chlazení

Suché velkoplošné systémy

Radiátorové vytápění

Mokré stěnové vytápění

PPSU rozdělovače a rozdělovače mosazné

Rozvody teplé a studené vody a stlačeného vzduchu

Zkušenosti z praxe - montážní

Zkušenosti z praxe - projekční

Grafy a tabulky

A Orientační stanovení potřebného tepelného výkonu

B Tepelný výkon stěnového topení

C Uložení topného systému ve zdi

D Orientační stanovení výkonu otopné podlahové plochy

E Pevnostní izotermy při 95°C

F Charakteristika čerpadla Perfecta Core 25U-8-130

G Fyzikální a mechanické vlastnosti

H Charakteristika čerpadla Perfecta Core 25U-4-130

CH Způsob kladení smyčky podlahového systému

I Regulátor teploty RL101

J Tlakové ztráty potrubí při střední teplotě vody 70 °C

K Tlakové ztráty ventilů rozdělovačů

L Tlakové ztráty termostatického ventilu

Rozvod potrubí PEX – systém Tichelman

Způsoby uložení rozvodů vody