Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti a firmy

Rekonstrukce vytápění

TEPELNÉ ČERPADLO DO STARŠÍHO DOMU

VÝMĚNA ZDROJE TEPLA za ekologičtější i ekonomičtější

V České i Slovenské republice existují statisíce starších rodinných domů, ať už nově zateplených či zatím bez zateplení. Obyvatele těchto objektů často zajímá, jak by si mohli zajištění tepla co nejvíce zjednodušit a zlevnit. Jako řešení nabízíme venkovní tepelné čerpadlo vzduch-voda Revel.

Většina zmiňovaných objektů je dosud vytápěna kotlem na pevná paliva, což vyžaduje trvalou obsluhu, jako je například plnění paliva do kotle, jeho dosypávání, údržba ohně, vysypávání popela, čištění, regulace výkonu, zabezpečení proti přetopení při uzavření termostatických hlavic či výpadku proudu.

S tím pak souvisí i další úkoly, jako je čištění a revize komínu, skládání paliva před zimou, shánění zátopového dřeva či likvidace popela. Nezanedbatelným doprovodným a nežádoucím jevem je pak samozřejmě také nepořádek.


JAKÝ PŘÍNOS můžete od instalace tepelného čerpadla očekávat?

  • překlenutí 50 až 100 % topného období provozně úsporným bezobslužným zdrojem tepla
  • snížení potřebného množství paliva a jeho skládání
  • snížení odpopelňování
  • přechod celého domu na nižší elektrickou sazbu
  • možnost levnější přípravy teplé vody (při zapojení předehřevu)
  • na tepelná čerpadla Revel se vztahuje KOTLÍKOVÁ DOTACE

podrobné informace jsou na stránce instalace a zkušenosti
Novostavba

Rekonstrukce

Výhody

Návratnost investice

Technické parametry

Instalace a zkušenosti