Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti a firmy

Podlahové vytápění a chlazení - podrobné informace, specifika

Snadná instalace podlahového systému

Instalace podlahového teplovodního vytápění/chlazení nevyžaduje žádné zásadní komplikované úpravy, některé technické záležitosti je však nutné dodržet. Například vzájemná vzdálenost trubek je zásadně ovlivňována typem podlahové krytiny. Podrobnosti najdete v technickém pokynu.

 

Regulace podlahového systému

Podlahový systém umožňuje i chlazení (klimatizaci), je-li použito tepelné čerpadlo LWRc-8kW nebo LWRa-8kW. Tento druh otopné soustavy má vysokou samoregulační schopnost. To znamená, že celkový výkon je vyzařován na malém rozdílu teplot mezi povrchem podlahy a vzduchem v místnosti (obvykle 6 °C). V případě zvýšení teploty místnosti o 2 °C se výkon topení sám bez vašeho přičinění sníží o 30 %.

Schopnost samoregulace je velkým přínosem, přesto je možné, a leckdy i nutné, celý systém řídit. K tomu slouží sestava regulačních bezdrátových prvků: centrální přenosný ovladač, pokojové termostaty, přijímače v rozdělovačích a termopohony. Pomocí ovladače tak můžete na dálku přepínat teploty mezi režimem topení a chlazení, a to buď na jednotlivých termostatech, nebo na všech přístrojích najednou.

Jak ovlivňuje výsledek použitá krytina?

Systém podlahového topení je vhodný v kombinaci s libovolnou krytinou.

Pokud se v objektu vyskytuje více druhů podlahových krytin, je třeba věnovat pozornost vzájemné vzdálenosti trubek. Jiná rozteč je vhodná pod dřevěnou podlahu a odlišná pod dlažbu (pokud neuvažujeme o využití různých teplot vody, což je sice technicky řešitelné, ale značně obtížné). Proto je důležité, aby před zpracováním projektu podlahového vytápění projektant obdržel od investora přesné, a již neměnné, rozvržení podlahových krytin v celém objektu. Příklady obrovských rozdílů mezi výsledky jsou patrné z přehledné tabulky výkonů podlahového topení a opravných koeficientů souvisejících s použitou krytinou, kterými se uvedené tabulkové hodnoty přenásobují.

Jednotlivé dilatační celky podlahového topení (většinou po cca 20 m²) oddělené od sebe a od zdí dilatační páskou jsou souvisle přelepeny dlažbou na trvale pružný tmel. Pokud dlažba v jednom směru přesahuje rozměr cca 8 m, musí být dilatace přiznána až na povrch – tedy i v dlažbě. Plovoucí podlahy nejsou tak choulostivé, ale u obou typů podlah platí zásada dobře vyřešeného obvodového soklíku. Krytina se musí pod tento soklík volně zasouvat vlivem teplotní roztažnosti.

Pokud se přece jen rozhodnete regulovat podlahový systém teplotním nebo průtokovým zásahem, pamatujte, že to musí být vždy pro celou místnost, tedy i pro několik smyček zároveň, jinak se podlaha může nenávratně poškodit.

Mohlo by vás zajímat:

Fotografie z instalací podlahového topení

Klimatizace nebo podlahové chlazení?

Možná vás napadá, proč si pořizovat podlahové chlazení, když je k dispozici klimatizace? 

Příklad řešení v půdorysu