Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti a firmy

Větrání, rekuperace

Tématu větrání by se měla věnovat patřičná pozornost, poněvadž dlouhodobý pobyt v nedostatečně větraném prostředí (ve snaze ušetřit za vytápění) zvyšuje náchylnost k chorobám (únava, bolest hlavy, rýma, ..) a může vést od chronických až po nevyléčitelné nemoci.

Vyvinuli jsme zařízení, které tento problém řeší. Díky svým vlastnostem je využitelné i do dřevostaveb, protože s hlučností okolo 47dB(A)/1m je umístitelné nejen do technických místností, ale i do vestavěných skříní v zádveří a pod. Navíc se dá dálkově ovládat, tudíž je vhodné i k temperaci rekreačních objektů trvale neobydlených. 

AREKO

aktivně-rekuperační eko jednotka s boilerem

Firma REVEL doplnila sortiment o aktivně-rekuperační EKO jednotku s integrovaným boilerem a přídavným rekuperátorem vzduch-vzduch. Jednotka může dle projektu zajišťovat podlahové nebo radiátorové vytápění, přípravu sanitní teplé vody s předehřevem studené vody, větrání s aktivní a pasivní rekuperací tepla, sušení vzduchu jako odvlhčovací jednotka, klimatizaci prostoru ochlazeným vzduchem, temperaci rekreačních objektů s dálkovým zvýšením teploty před příjezdem. Výkonově je určena do nízkoenergetických či pasivních domů do 3,9kW výpočtové ztráty a nebo bytů v bytových domech s podobnou ztrátou. Vzhledem k tomu, že zařízení je výhodné provozovat s co nejteplejším a nejvlhčím vzduchem, nalezne uplatnění i ve SPA zónách či školních kuchyních s osazenými aktivními filtry. Velmi efektivní je zapojení jako náhrada krbové teplovodní vložky, kdy je vzduch z jednotky do exterieru veden pod rošt a teplý vzduch z místnosti je odebírán při stropu nad krbem, kde je jeho teplota relativně vysoká. Účinnost AREKO závisí tedy na podmínkách použití a výsledný topný faktor se může pohybovat od 1,5 až do 5,5. Zajímavá je u jednotky i teritoriální využitelnost, a to od tropických destinací až po ruské kontinentální klima. Jednotka pracuje se 75% oběžného vzduchu a to jí umožňuje pracovat bez odmrazování i při velmi nízkých externích teplotách, na druhou stranu ji částečně omezuje ve využití (např. u WC).


Jednotka zajišťuje:

 • VYTÁPĚNÍ - podlahové nebo radiátorové
 • PŘÍPRAVU sanitní teplé vody s předehřevem
 • VĚTRÁNÍ s aktivní i pasivní rekuperací tepla
 • ODVLHČOVÁNÍ vzduchu
 • KLIMATIZACI ochlazeným vzduchem
 • TEMPERACI a větrání trvale neobydlených objektů

  Jednotka je určena do:

 • NÍZKOENERGETICKÝCH domů
 • PASIVNÍCH domů
 • BYTOVÝCH jednotek
 • REKREAČNÍCH objektů
 • SPA zón a bazénových prostor
 • VLHKÝCH sklepních prostor

Vytápěcí boiler (LLR160-B-5kW-REVEL-DZD ) s malým plnohodnotným tepelným čerpadlem odebírajícím energii ze vzduchu, který vytápí i chladí (třeba i v jednom prostoru), a zároveň se chová hospodárně, a který je cenově dostupným a mnohostranně využitelným kompaktním zařízením, zaplnil mezeru na trhu. Svými vlastnostmi je využitelný i v dřevostavbách, protože s hlučností okolo 47dB(A)/1m je umístitelný nejen do technických místností ale i do vestavěných skříní v zádveří apod. VZT potrubí je v zařízení osazeno tak, že ho lze otáčet o 360° přímo na stavbě a přizpůsobit se tak případně vzniklé situaci. Jednotlivé části zařízení se snadno vyměňují např. v případě poruchy TČ nebo za zkrácené životnosti vlastního boileru (při špatné místní vodě). Developer uvítá možnost osazení zařízení do bytu až po jeho prodeji nebo naopak využitelnost po demontáži jinde. Zařízení má svůj podružný elektroměr sledující vlastní spotřebu. Z hlediska regulací – vše je vestavěno do zařízení, z hlediska přípravy elektro se jedná pouze o připojení kabelu do zásuvky ve zdi s jištěním 1F/16A/B.

Funkce:

Tepelné čerpadlo vzduch-voda vytápěcího boileru pracuje v malém vodním okruhu (viz strana 13) s možností propojení na velký okruh (viz strana 14) a zase zpět. Pro zajištění všech funkcí zařízení byl užit atypický boiler 160dm3 se zvětšeným spirálovým výměníkem a do něho byla vložena vytápěcí jednotka 2,5kW . Vratná voda projde tlakově čistitelným filtrem a vstupuje dále do výměníku tepelného čerpadla, kde se ohřeje, je-li tepelné čerpadlo v provozu, a dále také přes spirálový výměník boileru, kde se udržuje stabilní teplota 55°C. Topná voda se z výstupu spirálového výměníku buď vrací do tepelného čerpadla (malý okruh ohřevu vody), a nebo je trasována do systému vytápění, podlahového nebo radiátorového (velký okruh). V horkých letních dnech může nastat změna majority zařízení, a to na hlavní požadavek chladu. V takovém případě je nutné počítat s omezenou kapacitou boileru, a tedy nutností upustit teplou vodu pro docílení další výroby chladného vzduchu. Místo systému topení lze zapojit paralelně i více boilerů. Takové uplatnění nalezne např. v tropických destinacích nebo velkokapacitních kuchyních. Vlastně se pak jedná o klimatizaci využívající odpadní teplo k ohřevu vody.

Místo systému topení lze zapojit paralelně i více boilerů. Takové uplatnění nalezne např. v tropických destinacích – vlastně se pak jedná o klimatizaci využívající odpadní teplo k ohřevu vody. Elektrokotel v takovém případě není osazen a směšování vzduchu na vstupu se řídí podle čidla za výparníkem TČ3.

Specifikace ovládání včetně pasivní rekuperace se řídí konkrétními požadavky aplikace. Co se týká vzduchové strany, směšovací klapka udržuje požadovanou teplotu vzduchu před výparníkem v nastavitelném rozmezí s minimem 7°C. Vzhledem ke směšování externího čerstvého vzduchu s vnitřním teplým vzduchem, může AREKO pracovat i hluboko pod bodem mrazu bez nutnosti odmrazování.

Zařízení lze nově doplnit pasivně-rekuperačním výměníkem. Teplota vzduchu za výparníkem během chodu kompresoru je nižší o 4-9°C než teplota vzduchu po smíšení, ale vzhledem k poměrně malým objemům a nízké tepelné kapacitě vzduchu není nutné se obávat diskomfortu. Samozřejmě distribuci ochlazeného vzduchu do prostoru je potřeba věnovat pozornost. REVEL doporučuje k tomuto účelu zdvojenou polystyrenovou podlahovou desku, přičemž je podlahová mezivrstva v přetlaku. Přívodní výustky lze následně realizovat v libovolném místě dle dispoziční potřeby.


TECHNICKÉ PARAMETRY

příkon kompresoru 450 W až 550 W
nominální tepelný výkon (A+7/W+35°C) 2000 W
příkon ventilátoru / oběhového čerpadla 130 W / 20 W
příkon vnitřní el. vložky / příkon kotle 450 W / 2500 W
napětí 230 V ~ 50 Hz
jištění 16 A/B (230 V / 50 Hz)
chladivo / množství R134a / 410 g
teplota teplé vody regulovaná / (max.) 55 °C / (60 °C)*
průtok vzduchu / pracovní rozmezí vzduchu 400 m3/h / +8 °C až +39 °C
celkový disponibilní tlak vzduchu 280 Pa
maximální příkon / maximální proud 3650 W / 16 A
hlučnost 47 dB(A) / 1 m
maximální topný výkon 5000 W
*cyklická dezinfekce

Zařízení je koncipováno jako dělené s možností osazení jednotlivých částí i vedle sebe v případě nedostatečné výšky prostoru. Jinak se jednotlivé části staví na sebe a zajišťují proti pádu sešroubováním silentbloků.