Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti a firmy

Návratnost investice / úspora energie

Návratnost investice do tepelného čerpadla LWRb-8kW je cca 2 roky

platí pro rodinný dům střední velikosti (výpočtová tepelná ztráta cca 7kW)  za předpokladu podlahového topení v celém objektu.

Jak jsme k tomuto číslu došli?

Při zmiňované tepelné ztrátě domu  7 kW vychází spotřeba energie na vytápění 15 MWh/rok. To představuje v provozních nákladech elektrokotle cca 39 tisíc Kč. Dle zkušeností z několika zim u objektů této velikosti prakticky nedochází k přepnutí na záložní zdroj tepla, nebo k přepnutí dojde pouze na velmi krátkou dobu. Za těchto okolností se průměrný topný faktor (COP) pohybuje kolem čísla 3. Jinými slovy - provoz Vás vyjde na 39 000 : 3 =  13 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že je přímo v tepelném čerpadle již vestavěn elektrokotel, můžete odečíst investici do elektrokotle cca 18 000,- Kč.

S tepelným čerpadlem Revel ušetříte oproti elektrokotli až 70 tisíc Kč / 2 roky.

VÝPOČET: 18 tisíc za pořízení elektrokotle, plus 78 tisíc jsou provozní náklady elektrokotle za 2 roky, mínus 26 tisíc provozní náklady za tepelné čerpadlo za 2 roky.
Rozdíl činí 70 tisíc Kč.


  elektrokotel tepelné čerpadlo
provozní náklady 1 rok v CZK 39 000 13 000
provozní náklady 2 roky v CZK 78 000 26 000
investiční náklady na elektrokotel 18 000 0 (již v ceně TČ)
NÁKLADY CELKEM za 2 roky 96 000 26 000
ÚSPORA při použití tepelného čerpadla LWRb-8kW     26 000 CZK / rok
ÚSPORA při použití tepelného čerpadla LWRb-8kW   260 000 CZK / 10 let
CENA tepelného čerpadla LWRb-8kW                     66 950 CZK + DPH

Úspora bude ve skutečnosti ještě větší, protože jsme ve výpočtech neuvažovali přípravu teplé vody, která vyjde s tepelným čerpadlem celoročně na méně než polovinu běžné ceny (v létě asi na pětinu). Navíc všechny spotřebiče v celém domě s tepelným čerpadlem budou mít nízkou sazbu elektrické energie.

 

Použitím tepelného čerpadla tedy dosahujeme dvojí úspory

  • díky fyzikálnímu principu tepelného čerpadla
  • užitím jednotky pro předehřev teplé užitkové vodyNovostavba

Rekonstrukce

Výhody

Návratnost investice

Technické parametry

Instalace a zkušenosti