Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti a firmy

Instalace, doporučení a zkušenosti

fotogalerie                     reference                     stavební připravenost                     NÁVODY                   technická dokumentace

DOBA INSTALACE tepelného čerpadla Revel

 • v průměru se dá celá instalace zvládnout za půl dne

CO ZVYŠUJE EFEKT instalace jednotky ?

 • tepelná ztráta objektu - čím menší, tím lépe
 • výměna oken za nová (není podmínkou)
 • zateplení obvodových konstrukcí (není podmínkou)
 • velikost radiátorů - čím větší, tím lépe
 • podlahové vytápění (není podmínkou)

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

S připojovací sadou USP získáte prodlouženou záruku na kompresor.

Instalace tepelného čerpadla Revel je s připojovací sadou USP plně funkční, rychlá, jednoduchá a bezpečná. Díky silnému oběhovému čerpadlu se aplikace může realizovat v libovolném místě stávající otopné soustavy.


TECHNICKÉ PODMÍNKY INSTALACE TČ

 • Instalace USP-1K sady se silným oběhovým čerpadlem, filtrací, ochranou TČ před vysokou teplotou, pojistným ventilem, termomanometrem, expansí, průtokoměry, zpětnou klapkou, regulovaným výstupem pro předehřev sanitní teplé vody (zapojí se jako zkrat, pokud předehřívací boiler není instalován)
 • Regulace TČ podle pokojového termostatu při podmínce zvýšení nastavení termostatických hlavicích o 2 °C a navýšení žádané teploty na TČ na rozumné maximum
 • Napuštění ethanolu do soustavy v množství 5 až 10 % objemu (jen pro uzavřenou soustavu bez slepých stoupaček) nebo instalace záložního zdroje pro oběhové čerpadlo, které občasným sepnutím překlene až 14 dnů bez proudu v síti aniž by hrozilo zamrznutí monoblokového TČ. Z důvodu ztrát a celkové efektivity systému nedoporučujeme instalaci oddělovacího výměníku s nemrznoucí směsí.

OTÁZKY, na které byste měli znát odpovědi ještě před instalací tepelného čerpadla

 • Má hlavní jistič domu minimálně 20 A?
 • Kde je nejvhodnější místo pro instalaci zařízení?
 • Nebude mi vadit, že po odmrazovacím cyklu se vsakuje pod zařízením voda (cca 1 l/hod.)?
 • Kde v nejbližším místě provrtat zeď?
 • Kde přesně se připojit na přívod a zpátečku soustavy?
 • Kam osadit připojovací sadu USP s oběhovým čerpadlem?
 • Kde se připojit na proud (1f – 3 kW nebo pro LWRb s elektrokotlem 3f – 6 kW)?
 • Jak provést pod tepelné čerpadlo zpevněný terén nebo základ?
 • Kdo provede ovládání HDO včetně revize?

Pro změnu sazby je potřeba zmíněná elektro-revize, dále od provádějící firmy protokol o instalaci tepelného čerpadla a výpočet tepelných ztrát domu.


UMÍSTĚNÍ jednotky

I přes nízkou hlučnost, doporučujeme umístit tepelné čerpadlo tak, aby nerušilo Vás, ani vaše sousedy (rovněž umístění pod okny ložnice není vhodné).

A) Ventilátorem ke stěně (čelní pohled obr. A)
 • doporučení min. vzdálenost od překážky 0,3 m
B) Výparníkem ke stěně (čelní pohled obr. B)
 • doporučení min. vzdálenost od překážky 0,3 m
 • POZOR - umístění vhodné jen pro zateplené fasády!

Zřízení lze vybavit designovým krytem DK z cementovláknitých desek 8mm tl. zároveň snižujícím hluk, a to v několika modifikacích umožňujích sladit instalované TČ s fasádou objektu, a zamezit tak rušivému efektu tohoto externího zařízení bez negativního vlivu na výkon či COP. Dokonce v případě černého matného nátěru zvyšuje DK za slunných dnů topný výkon i COP instalovaného TČ.

Naše zkušenosti z tuhé zimyZa devět zim, kdy naše tepelná čerpadla pracují na území České i Slovenské republiky v celkovém množství cca 2000 ks se nevyskytly žádné zásadní problémy, pouze několik závad v elektronice, které byly promptně odstraněny.
 Tepelné čerpadlo v zimě

Při zvláště tuhé zimě v roce 2012 se názorně ukázaly vztahy mezi ztrátou objektu a instalovaným výkonem tepelného čerpadla (LWRa,b,c-8kW) do podlahového systému vytápění. Při výpočtové ztrátě objektu 6 kW pokrýval bivalentní (záložní) zdroj 5 % celkové spotřeby (tedy asi 650 kWh). Při výpočtové ztrátě 8 kW to bylo 10 % spotřeby (tedy asi 1650 kWh) a při výpočtové ztrátě 10 kW to bylo 15 % spotřeby hrazené elektrokotlem (tedy asi 3150 kWh). Při ztrátě pod 6 kW elektrokotel vůbec nepřipnul. Z toho vyplývá, že pokud objekt vykazuje ztráty 12 a více kW, je vhodné osadit dvě tepelná čerpadla. Pokud jsou místo podlahového topení použity radiátory, doporučujeme dvě tepelná čerpadla již od 10 kW ).

Tepelná ztráta objektu Pokrytí spotřeby tepelným čerpadlem Pokrytí spotřeby elektrokotlem
< 6 kW 100 % 0 %
6 kW 95 % 5 %  (650 kWh)
8 kW 90 % 10 % (1650 kWh)
10 kW 85 % 15 % (3150 kWh)

Výsledky jsou velmi optimistické, což je dáno i dalšími teplotními zisky v objektu od instalovaných zařízení či z důvodu oslunění. Pozitivní je i fakt, že zařízení neměla problémy se spolehlivostí ani s odmrazováním, a to i za velmi ztížených podmínek sněhových návějí apod.


Nabídka tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo vzduch-voda LWRc-8kW

Tepelné čerpadlo vzduch-voda LWRc-8kW

Cena: 89 800 Kč

A++


Novostavba

Rekonstrukce

Výhody

Návratnost investice

Technické parametry

Instalace a zkušenosti

Mohlo by vás zajímat:

Tepelné čerpadlo Revel - LWRb

Tepelné čerpadlo Revel - LWRc

Technické parametry

Tepelné čerpadlo Revel - LWR

Design a tepelná čerpadla

Certifikáty

Tepelná čerpadla - Fotogalerie z instalací

Invertor - funkční nástroj nebo marketingový trik?

Porovnání tepelných čerpadel vzduch-voda a země-voda (voda-voda)

Princip tepelného čerpadla

Zelená domácnostiam