Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti a firmy

Instalace a zkušenosti

reference                                                   NÁVODY                                         stavební připravenost

UMÍSTĚNÍ jednotky

I přes nízkou hlučnost, doporučujeme umístit tepelné čerpadlo tak, aby nerušilo Vás, ani vaše sousedy (rovněž umístění pod okny ložnice není vhodné).

A) Ventilátorem ke stěně (čelní pohled obr. A)
  • doporučení min. vzdálenost od překážky 0,3 m
B) Výparníkem ke stěně (čelní pohled obr. B)
  • doporučení min. vzdálenost od překážky 0,3 m
  • POZOR - umístění vhodné jen pro zateplené fasády!


Naše zkušenosti z tuhé zimy

Za devět zim, kdy naše tepelná čerpadla pracují na území České i Slovenské republiky v celkovém množství cca 2000 ks se nevyskytly žádné zásadní problémy, pouze několik závad v elektronice, které byly promptně odstraněny.
Tepelné čerpadlo v zimě Při zvláště tuhé zimě v roce 2012 se názorně ukázaly vztahy mezi ztrátou objektu a instalovaným výkonem tepelného čerpadla (LWRa,b,c-8kW) do podlahového systému vytápění. Při výpočtové ztrátě objektu 6 kW pokrýval bivalentní (záložní) zdroj 5 % celkové spotřeby (tedy asi 650 kWh). Při výpočtové ztrátě 8 kW to bylo 10 % spotřeby (tedy asi 1650 kWh) a při výpočtové ztrátě 10 kW to bylo 15 % spotřeby hrazené elektrokotlem (tedy asi 3150 kWh). Při ztrátě pod 6 kW elektrokotel vůbec nepřipnul. Z toho vyplývá, že pokud objekt vykazuje ztráty 12 a více kW, je vhodné osadit dvě tepelná čerpadla. Pokud jsou místo podlahového topení použity radiátory, doporučujeme dvě tepelná čerpadla již od 10 kW ).

Tepelná ztráta objektu Pokrytí spotřeby tepelným čerpadlem Pokrytí spotřeby elektrokotlem
< 6 kW 100 % 0 %
6 kW 95 % 5 %  (650 kWh)
8 kW 90 % 10 % (1650 kWh)
10 kW 85 % 15 % (3150 kWh)


Výsledky jsou velmi optimistické, což je dáno i dalšími teplotními zisky v objektu od instalovaných zařízení či z důvodu oslunění. Pozitivní je i fakt, že zařízení neměla problémy se spolehlivostí ani s odmrazováním, a to i za velmi ztížených podmínek sněhových návějí apod.Novostavba

Rekonstrukce

Výhody

Návratnost investice

Technické parametry

Instalace a zkušenosti