Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti a firmy

Obchodní podmínky - Revel

Úvodní ustanovení

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou stanoveny podmínky, za kterých společnost REVEL, s.r.o. se sídlem Dubno 127, 261 01 Příbram, IČ 47543850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 26540 (dále jen „prodávající“) prodává zboží uživatelům internetových stránek www.revel-pex.com (dále jen „kupující“).

Kupní cena a platební podmínky

Uvedené ceny v e-shopu jsou ceny koncové, dle statutu zákazníka bude uplatněna dohodnutá sleva.
Ceny platí pro členské státy Evropské unie. Ceny jsou bez DPH.

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Zboží, o které má kupující zájem, může přidat do nákupního košíku. Po přidání zboží do nákupního košíku vyplní všechny předepsané údaje uvedené v objednávkovém formuláři. Když si přeje zboží objednat, klikne na tlačítko „Objednat“. Tímto okamžikem si kupující objednává vybrané zboží. Odeslaná objednávka je závazná.

Po přijetí objednávky bude obratem kupujícímu odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky spojené s dopravou. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Zpracování osobních údajů

Při vyplňování objednávkového formuláře je kupující prodávajícím požádán o poskytnutí svých osobních údajů. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu se svým souhlasem kupující poskytl, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu www.revel-pex.com, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek.

Dodání zboží

Zboží je k vyzvednutí v provozovně prodávajícího, pokud není sjednáno jinak.

Záruční podmínky

Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů a informací o nadstandardní záruce na stránkách www.revel-pex.com

Reklamace

Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat bez zbytečného odkladu po dodání a bezodkladně informovat prodávajícího o zjištěných vadách.

Všechny reklamace musí kupující uplatnit nejpozději do konce záruční doby. V oznámení o reklamaci musí zákazník popsat zjištěné vady zboží. Reklamaci včetně vadného zboží kupující zašle na adresu prodávajícího: REVEL, s.r.o., Dubno 127, 261 01 případně ji po telefonické dohodě doručí osobně tamtéž.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách www.revel-pex.com. Kupující si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek se nebudou vztahovat na již uzavřené kupní smlouvy.