Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti a firmy

Podlahové topení / chlazení

Důvody proč zvolit podlahové topení/chlazení REVEL

Proč používat podlahové vytápění/chlazení REVEL v celém objektu?

Protože je komfortní a úsporné, tudíž ekologické. Další výhodou je možnost využití nízkoteplotních zdrojů, jako jsou tepelná čerpadla, vakuové trubice nebo kondenzační kotle.

Udržení celoroční komfortní teploty v interiéru pomocí podlahového teplovodního systému je nový světový trend. Toto řešení umožňuje dosáhnout příjemné výsledné teploty v zimních i letních měsících. V našich zeměpisných šířkách sice není tropických dnů příliš mnoho, ale se změnou globálního klimatu stále přibývají. Rovněž hrozba přehřátí zateplených objektů vnitřními zdroji je více než aktuální. Zvláště odlehčené podkrovní prostory osluněné střešními okny jsou k neúnosně vysoké vnitřní teplotě náchylné. Do hry dále vstupují různá elektrická zařízení jako výpočetní technika, sušičky prádla, myčky nádobí, varné desky a konvice, televizory, boilery, sauny a v neposlední řadě i krby. Málokdo si též uvědomuje, že přítomnost 5 osob vnáší do prostoru teplotní zátěž téměř 1kW.

Podlahový systém, který chladí

V případě podlahového chlazení se jedná o sálavý systém, kdy záporná radiace ovlivňuje značné plochy interiéru včetně stropu, stěn i nábytku. Tento způsob ochlazování, který je z hlediska zdraví zcela bezpečný, zásadně přispívá ke komfortu a teplotní pohodě lidí. Celková zářící plocha je u takovéhoto systému značná, a proto člověk v místnosti nevnímá jen teplotu vzduchu, ale takzvanou výslednou teplotu, jejíž efekt se dá přirovnat například k příjemným pocitům z jarního lyžování v tričku s krátkými rukávy.

Jak systém regulovat

Podlahový systém jak v režimu topení, tak v režimu chlazení, má vysokou samoregulační schopnost. Celkový výkon bývá vyzařován na malém rozdílu teplot mezi povrchem podlahy a vzduchem v místnosti (obvykle do 6°C) a v případě změny teploty o 2°C, výkon systému poklesne o 30 %, aniž bychom cokoli udělali. Samozřejmě je možné osadit na jednotlivé smyčky termopohony řízené pokojovými termostaty (nejčastěji bezdrátovými), ale jak je výše uvedeno, jejich uplatnění bývá nejčastěji v prostoru s krbem či s nebezpečným prosluněním, a dále v prostorech s vytápěním časově řízeným.

Technické podmínky

Mollierova i-x diagramu pro vlhký vzduch je patrné, že temperované konstrukce, kam spadá i podlahové chlazení, se nedají využívat v místech s dlouhodobým překračováním relativní vlhkosti vzduchu 60%. Rovněž je nutné regulovat povrchovou teplotu trubky (PE-X) na mezních 16 °C. Pod touto hranicí totiž dochází ke kondenzaci vodních par a v delším časovém horizontu by mohlo dojít k poškození dřevěných krytin na podlahových plochách. Z tohoto důvodu není podlahové chlazení vhodné ani pro suchý systém uložený do dřevovláknitých desek, kde je značné riziko nevratného botnání tohoto materiálu.

Klimatizace prostoru chlazenými podlahami za předpokladu povrchové teploty krytiny 20°C (tedy nikoli ledové podlahy) je výkonově omezena na cca 40W/m² a podle praktických zkušeností nedokáže snížit teplotu vzduchu v interiéru o více jak 4°C. Díky posunu ve výsledné teplotě jsou ověřené pocity uživatelů více než komfortní a tento systém lze doporučit k širokému využití. 

Jako jedna z možných zdrojových variant se nabízí spojení podlahového topení/chlazení s tepelným čerpadlem vzduch-voda konstruovaným pro dlouhodobou reverzaci chodu od firmy REVEL (LWRa-8kW nebo LWRc-8kW). Firma REVEL je zároveň jediným tuzemským výrobcem plastového potrubí na bázi síťovaného polyethylenu (PE-X), tedy materiálu určeného pro přímé zalití do betonu. Firma REVEL je rovněž schopna přes síť partnerů nebo i vlastními silami celý systém na klíč pro Vás dodat.


Mohlo by vás zajímat:

Fotografie z instalací podlahového topení

Klimatizace nebo podlahové chlazení?

Možná vás napadá, proč si pořizovat podlahové chlazení, když je k dispozici klimatizace? 

Příklad řešení v půdorysu