Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti i firmy

100%
česká firma

Používáme instalační systém REVEL-PEX a vysoce kvalitní materiál

25 let plná záruka od vyznačeného data výroby

Při montáži podlahového topení/chlazení používáme systém REVEL-PEX (s lisovaným spojem bez ó-kroužku), na který poskytujeme plnou záruku po dobu 25 let (od vyznačeného data výroby), přičemž životnost systému za běžných podmínek přesahuje až 100 let.

Všeobecně platí zásada, že jakékoli snížení průměrné teploty a tlaku v systému výrazně prodlužuje jeho životnost. V případě poruchy systému způsobené výrobní vadou nebo vadou materiálu poskytujeme odškodnění včetně prokazatelně způsobené škody v plné výši (nikoli ušlý zisk), přičemž uživatel systému je povinen učinit taková opatření, která budou možné škody minimalizovat. Toto plnění je kryto majetkem a pojištěním společnosti.


Plná záruka je poskytnuta za níže uvedených podmínek


Mohlo by vás zajímat:

Radiátory nebo podlahové vytápění?

Jaký vytápěcí systém zvolit a proč?

Jak ovlivňuje výsledek použitá krytina?

je důležité, aby před zpracováním projektu podlahového vytápění projektant obdržel od investora přesné, a již neměnné, rozvržení podlahových krytin v celém objektu

Klimatizace nebo podlahové chlazení?

Možná vás napadá, proč si pořizovat podlahové chlazení, když je k dispozici klimatizace? 

Příklad řešení v půdorysu

Podlahového topení - Fotogalerie z instalací

Prohlédněte si fotogalerii realizací. Fotografie jsou z let 2005-2019.


Výhody

Životnost a záruka

Ceny

Fotogalerie

Instalace a zkušenosti

Technické pokyny