Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti i firmy

Zaměřeno na hlučnost tepelných čerpadel

Zaměřeno na hlučnost tepelných čerpadel

Tepelným čerpadlům vzduch-voda bývá často vytýkána nadměrná hlučnost , proto jsme se právě na tento problém zaměřili při posledních inovacích.

Hlavním zdrojem hluku u těchto typů čerpadel není kompresor nýbrž ventilátor. Musí jím totiž projít cca 4 až 5 tisíc m3 vzduchu za hodinu - vztaženo na 10kW nominálního výkonu. Při vývoji jsme se zabývali především otázkou tvaru vrtule, což je faktor, který může hlučnost naprosto zásadně ovlivnit. Do všech tepelných čerpadel LWRc-8kW byla po ukončení testů umístěna speciální čtyřlistá vrtule postavená na míru difusoru výše zmíněných tepelných čerpadel REVEL.

Zároveň jsme přešli u našich zařízení ze sacího režimu na režim tlačný, který kromě jiných výhod hluk ventilátoru rovněž významně snižuje. Naše tepelná čerpadla jsme poté podrobili několika měřením hluku v SZÚ Brno a s jejich výsledky jsme více než spokojeni. Je téměř jisté, že vás bude doma rušit více vaše myčka než tepelné čerpadlo REVEL, ať už je vaše nebo sousedovo.

 

Tepelné čerpadlo LWRc-8kW je rovněž vybaveno možností snížení otáček ventilátoru v nočních hodinách nebo trvale. Topný faktor je ale v takovém případě o něco nižší. 

Je důležité si uvědomit, že na hlučnost tepelného čerpadla má vliv tvar terénu a jeho umístění. Může se stát, že vzniká nevhodné zesílení hluku o konstrukci. Pokud taková situace nastane, lze většinou vyřešit problém palisádami nebo tújkami.  Pro hrubou orientaci prohlédnout hlukovou mapku při standardních otáčkách.

Další možností je pořízení invertorového tepelného čerpadla, které se po většinu času jen převaluje, samozřejmě s horším topným faktorem. V období mrazů, ale hlučí podobně jako zařízení OFF-ON.