Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti i firmy

Rozvod vody - měd nebo plast?

Velmi často se setkáváme s uložením měděných potrubních rozvodů do stavebních konstrukcí.
Jedná se ale o optimální a technicky správné řešení?

 

Rozvod vody z mědi nebo plastu.
 
Stále ještě mnoho lidí se domnívá, že měď je velmi spolehlivá a že přes poměrně vysokou cenu představuje investici, která se musí vyplatit. Na okapech a v elektroinstalacích je měď téměř věčná a měděným potrubním rozvodům na povrchu konstrukce také asi nelze nic vyčítat, snad jen malou odolnost vůči vandalům. Zazděná nebo zabetonovaná měď je ale vážně ohrožena délkovými změnami v závislosti na teplotě (vlastní dilatací) i dilatací stavebních konstrukcí. Rovněž fyzikální pohyby jako je sednutí stavby, dotvarování betonu apod. ohrožují omezeně pružné a pevnostně slabé měděné rozvody. Projekty opomíjí řešení těchto fyzikálních jevů a praxe je obchází užitím návlekových izolací. Jak to po několika letech občas dopadne, je dobře patrné z obrázku. Největší nebezpečí pro měděná potrubí však spočívá v podobě neočekávaných elektrochemických jevů narušujících rychle i pozvolna letované spoje. Další nevýhodou mědi je její výborná tepelná vodivost, která se zde projevuje výrazně vyššími tepelnými ztrátami oproti rozvodům plastovým. Dále je to nutnost užití plamene při spojování a s ohledem na krátké tyče i vysoká četnost spojů. Jinými slovy - za výrazně větší peníze získá investor nižší životnost, vyšší tepelné ztráty, pracnost, nižší estetičnost viditelných radiátorových přípojek a nebezpečí požáru v sádrokartonových a dřevěných konstrukcích.

 

Plovoucí podlahy skutečně plovoucí
Už při pouhém pomyšlení investora zamrazí!

Jestliže plast, pak jaký?

Mnozí z Vás jistě zažili výměnu stoupaček v bytovém domě po několika letech, pokud byl zvolen nevhodný materiál z hlediska teploty určení. Několik desetiletí vývoje plastových trubních materiálů pro prostředí vody 95°C teplé vyneslo v pomyslném žebříčku na jednu z nejvyšších pozic síťovaný polyethylen PE-X. Tento materiál je druhem termosetu, tedy netavitelným a nesvařitelným materiálem s vysokou elasticitou, který se chová jako jeden velký vyrovnávač délkových změn, přičemž rozšiřuje a zužuje své stěny, aniž by mu to uškodilo na životnosti či pevnosti. Rozvody lze tudíž zalévat bez návleků přímo do betonu. Konkrétně bývalá popelka v rodině síťovaného polyethylenu, typ PE-Xb (dle normy DIN), je dnes na výsluní zájmu všech významných producentů včetně dřívějších odpůrců silánové výrobní metody, a to z důvodu možnosti dokonalé stabilizace proti termooxidační degradaci. Moderní stabilizační receptury vyvinuté speciálně pro PE-Xb zajišťují mimo jiné zvýšenou životnost v agresivním prostředí horké chlorované vody. Používáním barierové vrstvy z materiálu EVOH, zabraňující difusi kyslíku stěnou trubky PE-X, jsou účinně potlačeny oxidační procesy v topném okruhu a tím i koroze kotle, boileru či radiátorů.

Metaloplast, neboli kompozitní trubka s hliníkovou mezivrstvou?

Základem tohoto materiálu je obvykle rovněž PE-X. Trend masivního nástupu těchto trubek na trhu se však zastavuje. Na příčině je pochopitelně cena, která je výrazně vyšší než u celoplastových trubek, nesrovnatelně menší jsou ovšem zkušenosti s chováním materiálu metaloplastové trubky při zatížení cyklickými změnami. Tyto naznačují, že snížená roztažnost trubek, zachycená hliníkovou mezivrstvou, by nemusela být zcela zadarmo. Kompozitní trubka je velmi náročný výrobek obsahující dvě adhezní vrstvy mezi plastem a kovem a podélný svár na hliníkové mezivrstvě. Teprve čas ukáže, kteří výrobci tuto náročnou technologii opravdu zvládli. V oblasti instalací totiž neplatí, že co je nové, je i nejlepší. Zde se cení provozní spolehlivost, pokud možno prověřená léty praxe. Metaloplastické kompozity jsou na rozdíl od celoplastových trubek PE-X na trhu doslova chvíli a jejich valná většina, ač různých jmen, pochází od čínských producentů. Tak snad jedinou výhodou tohoto materiálu je, že drží vytvarovaný a relativně dobře se s ním montážním firmám pracuje. Problém je ovšem se spojováním. Hliníková vrstva brání plné expandaci i memory efektu a trubka se nevrací na původní rozměr, spoje tudíž vyžadují většinou těsnící gumičky.

Opravdu se chcete spolehnout na gumičky pod Vašimi podlahami?

 

Gumičky
 
Je vhodné zvolit systém, jehož těsnost není omezena životností dalšího vloženého prvku – gumiček a těsnících ó-kroužků. Je pouhou řečnickou otázkou, proč některé systémy začínaly ve spojích s jednou gumičkou a dnes už mají tři. Věřme, že nejde o pouhou snahu prodloužit životnost spoje za lhůtu garance. I zde platí, že nejcennější je to nejprověřenější praxí. Axiální lisovaný spoj (ve směru osy trubky) bez gumiček, který využívá jak tvarovou paměť PE-X, tak zatečení materiálu pod vysokým tlakem při lisování, je tohoto tvrzení jasným příkladem, protože se užívá více než 40 let. Tento druh spoje vykazuje desetinásobnou pevnost oproti vlastní trubce a jeho životnost je prakticky neomezená. Nově byl náš systém rozšířen pro některé druhy metaloplastu.

 

Cena instalačního systému

Na trhu je více celoplastových systémů na bázi PE-X s axiálním lisovaným spojem. Pak už tedy Vaše rozhodnutí závisí pouze na tom, zda dáte přednost věhlasnému jménu s patrně dvojnásobnou cenou nebo tuzemskému výrobci s obdobnou kvalitou za cenu rozumnou. Trend většiny dodavatelů směřuje, v logické snaze zvýšení zisku, k nabídce toho nejdražšího. Náš kompletní katalog systému REVEL-PEX s popisem instalace a cenami jednotlivých komponentů je ke stažení ve formátu PDF. Investora ale obvykle zajímá cena za celek, tedy hotové dílo vytvořené ze systému. Předkládáme tedy orientační jednotkové ceny finálních instalací (P-podlahové, R-radiátorové, V-voda), které by měla běžná firma umět nabídnout, a to včetně přiměřeného zisku, který je v cenách již zahrnut.

Garance

Záruční lhůty jednotlivých systémů se různí. REVEL je jediná firma na tuzemském trhu, která poskytuje plnou garanci včetně případných následných škod, a to jak na vlastní trubku, tak i na lisovaný spoj, po dobu 25 let. Vyvážíme do zahraničí včetně Anglie, Kanady i USA.

Princip axiálního spojování

 

Axiální spojování
 
Princip spojování rozvodů je velmi jednoduchý a spolehlivý. Na plastovou rozvodnou trubku (1) se navlékne převlečný prstenec, pak se ústí trubky na několik vteřin mechanicky rozšíří a než se plast stačí vrátit do původní podoby (do původního průměru trubky), nasune se do něj spojovací prvek (2). Převlečný prstenec (3), jímž se spojení zafixuje, způsobí, že spoj je naprosto stabilní, těsnící a pevný – to vše během cca 10 vteřin práce bez použití dalších spojovacích nebo těsnicích prvků (např. gumiček). Spojení nemusí schnout (nepoužívá se lepidlo) ani chladnout.