Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti a firmy

Nízkopotenciální zdroje tepla (energie)

jedná se o zdroje energie vázané v okolním prostředí:

  • sluneční záření
  • voda - povrchová, spodní
  • vzduch - odpadní, venkovní
  • zemský masiv - vrty, kolektory