Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti i firmy

Tlaková ztráta

Rozdíl tlaku mezi dvěma body v potrubí. K poklesu tlaku dochází vlivem třecích sil, které vznikají třením o povrch průtočného kanálu i třením v kapalině samotné. Třením kapalina ztrácí kinetickou energii a aby protekla kanálem požadovanou rychlostí musí získat kinetickou energii poklesem tlaku na druhé straně kanálu.