Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti i firmy

Topný faktor (COP)

Topný faktor je číslo, které slouží k porovnání efektivity tepelného čerpadla. Je dán poměrem mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou energií. Čím vyšší je topný faktor, tím je provoz levnější. Důležité je porovnávat topné faktory tepelných čerpadel ve stejných podmínkách, protože okamžitá hodnota topného faktoru kolísá v závislosti na provozních podmínkách. Udává se většinou za celou topnou sezonu. Zatím neexistuje závazný standard, který by zajistil, aby hodnoty topného faktoru udávaného výrobci byly snadno srovnatelné. U hodnoty topného faktoru od výrobce musí být vždy uvedeny následující výchozí podmínky: teplota nízkoteplotního zdroje tepla, topné vody (vzduchu) a tepelný výkon nebo elektrický příkon.