Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti i firmy

Spuštěna výzva Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám (NZÚ) je český vládní program, jehož cílem je snížení energetické náročnosti budov, podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a přispět k ochraně životního prostředí prostřednictvím finančních podpor a informačních aktivit.

Hlavní cíle

 

Na co se dotace vztahuje?

Na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem, dále na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem, případně další. 

 

Finanční podpora

 

Informační aktivity

 

Další informace

Dotační program NZÚ běží od roku 2014 a patří k nejefektivnějším programům v ČR zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení. Na dotaci dosáhnou i lidé, kteří plánují jen menší energetické úpravy domu, například výměnu oken, dveří či částečné zateplení, přičemž úspora může v závislosti na energetické úspoře dosáhnout až 50 % z celkových výdajů. Více na novazelenausporam.cz 

Přečtěte si také

Chcete-li pomoci s vyřízením dotace, kontaktujte nás, a my vás propojíme s našimi specialisty.