Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti a firmy

Spuštěna výzva Nová zelená úsporám

Příznivější podmínky

Výše a podmínky podpory

Hlavní cíle

Na co se dotace vztahuje?

Na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem, dále na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem, případně další. 

Další informace

Dotační program NZÚ běží od roku 2014 nepřetržitě (do roku 2021 nebo do vyčerpání prostředků) a patří k nejefektivnějším programům v ČR zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení. Na dotaci dosáhnou i lidé, kteří plánují jen menší energetické úpravy domu, například výměnu oken, dveří či částečné zateplení, přičemž úspora může v závislosti na energetické úspoře dosáhnout až 50 % z celkových výdajů. Více na novazelenausporam.cz 

Přečtěte si také

Chcete-li pomoci s vyřízením dotace, kontaktujte nás, a my vás propojíme s našimi specialisty.

SVT - kódy       KOTLÍKOVÁ DOTACE      ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM