Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti a firmy

Spuštěna výzva Nová zelená úsporám

Nenechte si ujít možnost pořídit si tepelné čerpadlo s dotací.

Příznivější podmínky

 • od 15.10.2018 dotace na tepelné čerpadlo lze vyřídit i na nezateplené rodinné domy! Stačí, když máte jako aktuální zdroj tepla elektrokotel, kamna či lokální topidla.
 • od 1.9.2018 mohou investoři žádat o proplacení dotace i u práce svépomocí.


Výše a podmínky podpory

 • výše podpory na TEPELNÁ ČERPADLA vzduch-voda činí 65.000,- Kč
 • dům nemusí být zateplený
 • při současném zateplení je dotace o 20.000,- Kč vyšší (týká se jakékoliv konstrukce v domě)
 • původní zdroj musí být elektrokotel, kamna nebo lokální topidla (pouze za nové tepelné čerpadlo)
 • fotodokumentace není potřeba, stačí čestné prohlášení
 • dotaci lze vyřídit i na zdroje instalované 24 měsíců zpětně (i 24 měsíců před montáží s jistotou získání dotace)
 • možno použít i u novostavby (pouze vzduch-voda); montáž proběhne nadvakrát (nejdříve vnitřní jednotka - elektrokotel, po kolaudaci venkovní jednotka - tepelné čerpadlo); důležité je ověřit na stavebním úřadě, zda dům zkolaudují s elektrokotlem


Hlavní cíle

 • zlepšení stavu životního prostředí a to na základě snížení produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2);
 • úspora energie v konečné spotřebě;
 • stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.


Na co se dotace vztahuje?

Na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem, dále na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem, případně další.


Další informace

Dotační program NZÚ běží od roku 2014 nepřetržitě (do roku 2021 nebo do vyčerpání prostředků) a patří k nejefektivnějším programům v ČR zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení. Na dotaci dosáhnou i lidé, kteří plánují jen menší energetické úpravy domu, například výměnu oken, dveří či částečné zateplení, přičemž úspora může v závislosti na energetické úspoře dosáhnout až 50 % z celkových výdajů. Více na novazelenausporam.cz


Přečtěte si také


Chcete-li pomoci s vyřízením dotace, kontaktujte nás, a my vás propojíme s našimi specialisty.

DOTACE       SVT - kódy       KOTLÍKOVÁ DOTACE      ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM


Tepelné čerpadlo vzduch-voda LWRb-8kW

Tepelné čerpadlo vzduch-voda LWRb-8kW

Cena: 76 600,00 Kč

A+
Tepelné čerpadlo vzduch-voda LWRc-8kW

Tepelné čerpadlo vzduch-voda LWRc-8kW

Cena: 80 800,00 Kč

A+
 

 


Novostavba

Rekonstrukce

Výhody

Návratnost investice

Technické parametry

Instalace a zkušenosti