Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti a firmy

Princip tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla získávají přibližně 70 % energie z okolního prostoru a pouze cca  30 % energie spotřebují na přesun a přeměnu nízkopotenciálního tepla. Zjednodušeně tedy platí: abychom z tepelného čerpadla získali 100 % tepelné energie, zaplatíme pouze 30 % energie elektrické.

V okolním prostředí (vzduch, voda, země) je obsaženo poměrně velké množství energie. Toto teplo ale nelze vzhledem k nízké teplotní hladině využít přímo pro vytápění nebo ohřev vody, musíme ho převést na vyšší teplotu. K tomu nám poslouží tepelné čerpadlo, a to za užití chladiv – látek, jejichž nejdůležitější vlastností je velmi nízký bod varu (nižší než teplota okolního prostředí). 


Jak pracuje tepelné čerpadlo

Chladivo se při styku s okolním prostředím odpařuje, čímž z něj odebírá energii. Následně je stlačeno kompresorem, a ve výměníku při styku s topnou vodou zkapalněno, přičemž je do systému vytápění odevzdána energie odpovídající změně skupenství chladiva (z plynného do kapalného stavu). Tím je dosažen žádaný efekt – přesun a zvýšení teploty externí energie směrem do objektu.


Princip teleného čerpadla

Další informace o tepelných čerpadlech naleznete např. v článku na portálu www.tzb-info.czNovostavba

Rekonstrukce

Výhody

Návratnost investice

Technické parametry

Instalace a zkušenosti