Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti i firmy

Princip tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla získávají přibližně 70% energie z okolního prostoru a pouze cca  30% energie spotřebují na přesun a přeměnu nízkopotenciálního tepla.

Zjednodušeně tedy platí: abychom z tepelného čerpadla získali 100% tepelné energie, zaplatíme pouze 30% energie elektrické

V okolním prostředí (vzduch, voda, země) je obsaženo poměrně velké množství energie. Toto teplo ale nelze vzhledem k nízké teplotní hladině využít přímo pro vytápění nebo ohřev vody, musíme ho převést na vyšší teplotu. K tomu nám poslouží tepelné čerpadlo, a to za užití chladiv – látek, jejichž nejdůležitější vlastností je velmi nízký bod varu (nižší než teplota okolního prostředí).


Z jednoho prostředí energii odebíráme a přesouváme ji do druhého s velmi výhodným poměrem 3:1 Jinými slovy, dodáme-li 1kWh elektrické energie pro přesun tepelným čerpadlem, získáme v podobě tepla 3 i více kWh (COP=3). Proč říkáme více? Protože tento poměr záleží na rozdílu teplot mezi vnějším a vnitřním prostorem. Je tedy výhodné dodávat energii do interiéru prostřednictvím celoplošného nízkoteplotního systému - nejčastěji podlahového, kde je střední teplota média klem 30°C nebo i nižší.


Jak pracuje tepelné čerpadlo

LAICKY: Tepelné čerpadlo pracuje na opačném principu než lednička - lednička odebírá teplo potravinám (chladí je) a její zadní část topí. Tepelné čerpadlo vzduch-voda odebírá teplo ze vzduchu (ale s mnohem větším výkonem než lednička) a vzniklé teplo za užití chladiv je možné použít na vytápění objektu i předehřev teplé užitkové vody.

ODBORNĚ: Chladivo se při styku s okolním prostředím odpařuje, čímž z něj odebírá energii. Následně je stlačeno kompresorem, a ve výměníku při styku s topnou vodou zkapalněno, přičemž je do systému vytápění odevzdána energie odpovídající změně skupenství chladiva (z plynného do kapalného stavu). Tím je dosažen žádaný efekt – přesun a zvýšení teploty externí energie směrem do objektu.


princip-tepelneho-cerpadla
 

Další informace o tepelných čerpadlech naleznete např. v článku na portálu www.tzb-info.cz


Aktuální nabídka tepelných čerpadel Revel

Tepelné čerpadlo vzduch-voda LWRc-8kW

Tepelné čerpadlo vzduch-voda LWRc-8kW

Cena: 89 800 Kč

A++
Tepelné čerpadlo NORDLINE

Tepelné čerpadlo NORDLINE

Cena:  Kč

A++