Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti i firmy

Viskozita

Zjednodušeně řečeno je viskozita tekutost média. Je to fyzikální vlastnost kapalin a plynů, která určuje jejich odpor proti proudění kapaliny. Viskozita měří to, jak snadno nebo obtížně kapalina nebo plyn teče, pohybuje se nebo se deformuje při aplikaci síly. Viskozita je způsobena vnitřním třením mezi molekulami v kapalině, které brání jejich pohybu.

Kapaliny s vysokou viskozitou jsou hutné a tečou těžko, jako třeba med nebo sirup. Naopak kapaliny s nízkou viskozitou jsou řídké a snadno tečou, například voda. Plyn nemá pevný tvar a viskozita se u něj projevuje jako odpor proti směru proudění. 

Wikiskripta píší o viskozitě toto: Viskozita je fyzikální veličina, která udává poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi sousedními vrstvami proudící kapaliny. Jedná se o veličinu, která charakterizuje vnitřní tření kapaliny a závisí především na přitažlivých silách mezi částicemi. Kapaliny s větší přitažlivou silou mezi částicemi mají větší viskozitu, větší viskozita zpomaluje pohyb kapaliny nebo těles v kapalině.

S termínem viskozita se setkáváme při porovnání tepelných čerpadel vzduch-voda a země-voda (popř. voda-voda).