Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti i firmy

Porovnání tepelných čerpadel vzduch-voda a země-voda (voda-voda)

Vrty i plošné zemní jímače, které vyžadují tepelná čerpadla země-voda, mají vysoké pořizovací náklady. Navíc v našich zeměpisných šířkách se v zimním období teplota vzduchu pohybuje nejčastěji mezi -7 °C až +13 °C, střední teplota vzduchu v topném období je tedy cca +4 °C. V zemi je teplota poměrně stabilní a dle zkušeností se v okolí vrtu ustálí na cca -2 °C.  Zde je patrný teplotní zisk 6°C ve prospěch tepelných čerpadel vzduch-voda.

Obecně je zakořeněna představa, že tepelná čerpadla země-voda (voda-voda) jsou účinnější, a tudíž provozně výhodnější než tepelná čerpadla vzduch-voda. Praxe ale ukazuje, že zařízení se stejnými nominálními výkony v dlouhodobém horizontu u objektů vykazují podobné provozní náklady. Podmínky se u různých aplikací mohou lišit, ale důvody, proč se provozní náklady srovnávají, nastíníme níže:

 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda a voda-voda (zem-voda)

 

Na obrázku vlevo je použito tepelné čerpadlo vzduch-voda čerpající energii z okolního vzduchu, vpravo je použito čerpadlo země-voda, které čerpá energii ze země nebo podzemní vody.

V zemním jímači tepleného čerpadla voda-voda se teplota ustálí lehce pod bodem mrazu, zatímco průměrná teplota vzduchu, který odebírá čerpadlo vzduch-voda, je během topné sezóny roku vyšší - kolem +4°C.

Teplo odebírané ze vzduchu čerpadlem vzduch-voda je v letních měsících mnohem větší než teplo odebírané ze země čerpadlem voda-voda. Příprava teplé vody vychází v letních měsících s tepelným čerpadlem vzduch-voda velmi výhodně.

Vzhledem k zateplování objektů a využívání podlahových otopných systémů  není nutné při krátkodobém poklesu teploty pod -15°C použít další (bivalentní) zdroj tepla, jenž zvýhodňuje variantu voda-voda.

Příkon oběhového čerpadla na glykolovém okruhu, který má poloviční přenosové vlastnosti a vyšší viskozitu než voda, je obvykle výrazně větší než příkon motoru ventilátoru. Rozdíl pak snadno vyrovná ztráty spojené s cyklickým odtáváním výparníku tepelného čerpadla vzduch-voda.
          
Samozřejmě nelze přehlédnout hlavní faktor pro volbu varianty vzduch-voda, tedy investiční náklady. Pořizovací cena kompletního zařízení vzduch-voda od firmy REVEL dosahuje ceny zemního jímače u varianty země-voda (voda-voda) a návratnost investice se tak blíží 2 rokům. 

Aktuální nabídka tepelných čerpadel Revel

Tepelné čerpadlo vzduch-voda LWRc-8kW

Tepelné čerpadlo vzduch-voda LWRc-8kW

Cena: 89 800 Kč

A++
Tepelné čerpadlo NORDLINE

Tepelné čerpadlo NORDLINE

Cena:  Kč

A++