Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti i firmy

Využití energeticky úsporných oběhových čerpadel za účelem předehřevu TV

Jak lze jedno sporné nařízení EU neočekávaně využít aneb jak vydělat za 10 let na nový boiler

Centrálně (v rámci EU) nařízené snížení příkonu oběhových čerpadel slibující značné úspory energie poněkud opomnělo, že motory a čerpadla, která již nesplňují energetické požadavky, značnou část svého vyššího příkonu předávaly ve formě tepla z více než 90 % do teplovodní soustavy objektů. Tento úbytek tepla se nyní musí nahrazovat z jiných zdrojů. Kromě tohoto opomenutí jsou EC motory úsporné, jen když neběží na plný výkon, což nemusí být pravidlem.


Zajímavé však může být využití úsporných oběhových čerpadel ve spojení se samostatným boilerem zapojeným jako předehřev v přípravě teplé vody, za kterým je druhý boiler pro dohřev. V tomto případě necháváme otopný systém cirkulovat s příkonem čerpadla jen několik Watt celoročně přes teplovodní vložku předehřívacího boileru.


Často lze dosluhující elektrický boiler jednoduše vyměnit za dvojboiler, neboť zabírá stejný půdorys, je připojen flexibilními hadicemi a je samostatně stojící (bez závěsných konstrukcí). Využití je vhodné jak s podlahovým vytápěním, tak pro soustavy s radiátory. Jediné, na co by investor neměl v létě u otopných těles zapomenout, je přenastavení termostatických hlavic na maximální otevření. Zmiňované řešení zároveň způsobuje zaznamenatelné, a často i žádané, snížení teploty v interiéru v letních měsících v závislosti na spotřebě TV.


Pokud by se pro účel předehřevu TV uvažovalo s instalací tepelného čerpadla, je nezbytné otopný systém (alespoň v létě) oddělit. Návratnost investice do tepelného čerpadla s příslušenstvím pro celoroční předehřev TV pro více bytových jednotek je až překvapivě rychlá – většinou se pohybuje do jednoho roku a je tedy podstatně zajímavější investicí pro společenství vlastníků než solární či fotovoltaické řešení. Pro spojení s tepelným čerpadlem v rodinných domech firma REVEL nabízí dvojboiler DZD-REVEL 2×160 l, který nachází své uplatnění i pro zmiňovanou decentralizovanou přípravu TV v bytových domech, případně i v nových či starších rodinných domcích bez instalovaného tepelného čerpadla.


autor: Ing. Zdeněk Jícha