Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti a firmy

Návratnost investice

Návratnost investice do tepelného čerpadla LWRb-8kW je cca 2 roky

platí pro rodinný dům střední velikosti (výpočtová tepelná ztráta cca 7kW)  za předpokladu podlahového topení v celém objektu.

Jak jsme k tomuto číslu došli?

Při zmiňované tepelné ztrátě domu  7 kW vychází spotřeba energie na vytápění 15 MWh/rok. To představuje v provozních nákladech elektrokotle cca 39 tisíc Kč. Dle zkušeností z několika zim u objektů této velikosti prakticky nedochází k přepnutí na záložní zdroj tepla, nebo k přepnutí dojde pouze na velmi krátkou dobu. Za těchto okolností se průměrný topný faktor (COP) pohybuje kolem čísla 3. Jinými slovy - provoz Vás vyjde na 39 000 : 3 =  13 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že je přímo v tepelném čerpadle již vestavěn elektrokotel, můžete odečíst investici do elektrokotle cca 18 000,- Kč.

S tepelným čerpadlem Revel ušetříte oproti elektrokotli až 70 tisíc Kč / 2 roky.

VÝPOČET: 18 tisíc za pořízení elektrokotle, plus 78 tisíc jsou provozní náklady elektrokotle za 2 roky, mínus 26 tisíc provozní náklady za tepelné čerpadlo za 2 roky.
Rozdíl činí 70 tisíc Kč.


  elektrokotel tepelné čerpadlo
provozní náklady 1 rok v CZK 39 000 13 000
provozní náklady 2 roky v CZK 78 000 26 000
investiční náklady na elektrokotel 18 000 0 (již v ceně TČ)
NÁKLADY CELKEM za 2 roky 96 000 26 000
ÚSPORA při použití tepelného čerpadla LWRb-8kW     26 000 CZK / rok
ÚSPORA při použití tepelného čerpadla LWRb-8kW   260 000 CZK / 10 let
CENA tepelného čerpadla LWRb-8kW                     72 950 CZK + DPH
Úspora bude ve skutečnosti ještě větší, protože jsme ve výpočtech neuvažovali přípravu teplé vody, která vyjde s tepelným čerpadlem celoročně na méně než polovinu běžné ceny (v létě asi na pětinu).

Použitím tepelného čerpadla dosahujeme dvojí úspory

  1. díky fyzikálnímu principu tepelného čerpadla
  2. užitím jednotky pro předehřev teplé užitkové vody
Aktuální nabídka tepelných čerpadel Revel
Tepelné čerpadlo vzduch-voda LWRb-8kW

Tepelné čerpadlo vzduch-voda LWRb-8kW

Cena: 76 600,00 Kč

A+
Tepelné čerpadlo vzduch-voda LWRc-8kW

Tepelné čerpadlo vzduch-voda LWRc-8kW

Cena: 80 800,00 Kč

A+


Novostavba

Rekonstrukce

Výhody

Návratnost investice

Technické parametry

Instalace a zkušenosti

Mohlo by vás zajímat:

SVT – kódy

Kotlíková dotace

Novostavba: vyjde levněji plyn nebo tepelné čerpadlo?

tepelné čerpadlo vs. zemní plyn

Spuštěna výzva Nová zelená úsporám